Rintaimplanttien valinta – 5 avainsanaa, joihin kannattaa kiinnittää huomiota

Viron markkinoilla tarjotaan eri valmistajien implantteja, joiden laatu ja ominaisuudet vaihtelevat. Samalla se tarkoittaa myös sitä, että usein eivät ole naiset riittävän tietoisia tarjottavista vaihtoehdoista ja heidän on vaikea päättää, minkä perusteella pitäisi valita itselleen rintaimplantit. Jos olet harkinnut laitattaa rintaimplantit, tuomme tässä esiin viisi tärkeää avainsanaa, joihin jokaisen naisen tulisi kiinnittää huomiota implantteja valitessa.

1. Pinta

Implantin tärkein komponentti on sen kuori, koska se on suorassa kosketuksessa rinnan kudokseen. On erittäin tärkeää kiinnittää huomiota kuoren pinnan käsittelytekniikkaan, joka väärän valinnan johdosta saattaa aiheuttaa komplikaatioita. Esimerkiksi ovat aiemmin käytetyt aggressiivisesti karhennetut pinnat aiheuttaneet erilaisia haittavaikutuksia (kapseloituminen, tuplakapselit, implanttien repeytyminen). Teknologia on viime vuosina kehittynyt nopeasti ja markkinoille on ilmestynyt uudella pintakäsittelyllä rintaimplantit. Nanoteknologisen sileämmän pinnan omaava implantti on tällä hetkellä rintojen suurennuksessa kehoystävällisin ja luonnonmukaisin vaihtoehto. 

2. Venyvyys

Implantin kuoren venyvyys ja täytegeelin fysikaaliset ominaisuudet ovat suorassa yhteydessä arpien pituuksiin. Mitä joustavampi implantti, sitä pienemmän reiän kautta voi kirurgi laittaa sen kehoon. Äärimmäisen joustavat implantit tarjoavat kirurgille mahdollisuuden laittaa implantti mahdollisimman pienen viillon kautta, kun taas vähemmän venyvää implanttia laittaessa pitää tehdä pidempi viilto, jotta implantti ei muuttaisi muotoaan.

3. Valmistaja

Tunnetun brändinimen lisäksi on implanttien luotettavuudessa tärkeä rooli myös valmistajalla ja valmistusprosessilla. Jos valmistaja ja brändi poikkeavat toisistaan, voi herätä kysymys, kuka on vastuussa, jos ongelmia syntyy. Valmistusprosessin on oltava läpinäkyvä ja tuotantoyksikössä pitää tehdä implantoitavien tuotteiden 100% tarkastus. On syytä tarkistaa myös, täyttääkö tuotantoyksikkö Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA vaatimukset ja onko se FDA:n tarkastama.

4. Takuu

Rintaimplantteja valitessa on tärkeää selvittää, onko ja jos on, niin missä määrin valmistaja valmis ottamaan vastuun mahdollisista komplikaatioista. Maailmassa on vain yksi implanttivalmistaja, joka tavanomaisen takuun lisäksi tarjoaa myös laajennetun takuuohjelman, joka tarpeen tullessa kattaa uusintaleikkauksen kustannukset. Kyseisen täydellisen vakuutuspaketin myöntää yhdysvaltalainen vakuutusyhtiö CNA. Mainitun takuuohjelman tarjoaminen on osoitus siitä, että Motiva-implantteihin liittyy erittäin pieni riskitekijä.

5. Paino

Viime vuosien trendi on suosinut pikemminkin pienemmänkokoisia implantteja. Täyteläisemmän tuloksen saavuttamiseksi voidaan implantti onnistuneesti yhdistää oman rasvan siirtoon. Markkinoille on ilmestynyt myös ns. kevyet implantit, mutta niiden painoetu ilmenee yleensä vasta epätavallisen isojen implanttien kyseessä ollen. Pitää myös tiedostaa, että pienemmän painon eteen on tehty myönnytyksiä implantin fysikaalisissa ominaisuuksissa kuten joustavuus ja venyvyys.